Kennisgeving

De Vereniging Algemeen Belang Heenweg en Omstreken heeft zichzelf opgeheven. In de extra algemene ledenvergadering op 20 maart j.l. is besloten de buurtvereniging definitief te beƫindigen. De belangstelling voor de vereniging en voor een bestuursfunctie was zo sterk teruggelopen dat opheffen de beste keuze was.
In de vele jaren van het bestaan was de vereniging een belangenbehartiger voor zaken die de hele kern aangingen. Vooral in het overleg over de weginfrastructuur met de gemeente en provincie is veel energie gestoken.

Het restant van het financiƫle bezit wordt overgemaakt naar de Brede Buurtschool in Heenweg, en komt ten goede aan de kinderen van de Heenweg.
Zo is na ruim 100 jaar een einde gekomen aan de buurtvereniging.

Tot slot wordt een ieder van harte bedankt die zich voor de vereniging heeft ingezet.

Rien van der Drift
Voorheen secretaris van de Vereniging Algemeen Belang Heenweg